Wie zijn wij?

Het PARamedisch EersteLijns (PAR-EL) consortium is een samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, patiëntvertegenwoordigers, paramedische praktijken, private partners en beroepsverenigingen vanuit de verschillende paramedische disciplines.

De voorbereidingen voor het PAR-EL programma zijn getroffen door een interprofessionele projectgroep vanuit universiteiten, hogescholen, paramedische beroepsverenigingen en cliëntvertegenwoordigers. Het PAR-EL programma betreft een publiek-private samenwerking waarin we samenwerken met private bedrijven, paramedische praktijken en huisartsen om het programma in te richten. In onderstaand overzicht zijn de leden van de projectgroep en de deelnemende organisaties van het PAR-EL consortium weergegeven.

Projectgroep

Philip van der Wees (Radboudumc), voorzitter
Yvonne van Zaalen
(Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool), vice-voorzitter
Martin van der Esch (Hogeschool van Amsterdam, Reade), secretaris
Majorie de Been (Pharos)
Erik Bischoff (Radboudumc)
Anjo Geluk
(Denktank 60+ Noord)
Ellen Gerrits (Hogeschool Utrecht)
Maud Graff (Radboudumc)
Margo van Hartingsveldt (Hogeschool van Amsterdam)
Karin Heijblom
(KNGF)
Harriet Jager (Hanzehogeschool)
Jorit Meesters (Haagse Hogeschool, Basalt Revaldatie)
Barbara van der Meij
(HAN)
Martijn Pisters (Fontys Hogeschool)
Marian de van der Schueren (WUR, HAN)
Esther Tjin (Hogeschool Utrecht)
Cindy Veenhof (Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht)
Lucelle van der Ven (PPN)
Bart Visser (Hogeschool van Amsterdam)
Jaqcueline Langius (Haagse Hogeschool)

Hogescholen en universiteiten

Fontys Hogeschool
Haagse Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Hogeschool Utrecht
Radboudumc
Wageningen Universiteit & Research (WUR)

Bedrijven

KPN | Nutricia | Physitrack
Intramed | HINQ | MediQuest
Your Research | Ivido
Greenhabit BV | Clear BV
Verdi Food | 2M Engineers
Logoclicks Development BV
Qualizorg | W4 Software & Consultancy
Kinetic Analysis | PhoQus

Beroepsorganisaties, Praktijken, Patiëntvertegenwoordiging

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
Paramedisch Platform Nederland (PPN); met vertegenwoordiging van diëtisten (NVD), ergotherapeuten (EN), huidtherapeuten (NVH), logopedisten (NVLF), oefentherapeuten (VvOCM)
Denktank 60+ Noord
Pharos
Chronisch ZorgNet
Landelijk Netwerk Chronische Pijn
ReumanetNL Foundation
Paramedische praktijken (N=100)
Fieldlab NEO Nijmegen
Fieldlab DHZ Drenthe
Fieldlab Basalt Den Haag
Fieldlab Reade Amsterdam