'Participatie van mensen met een chronische aandoening'


Het doel van het PARamedische Eerste Lijns (PAR-EL) consortium is het verbeteren van de maatschappelijke participatie van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen.

Deze mensen kunnen ondanks optimale medische zorg nog steeds beperkingen in hun dagelijks functioneren ervaren. Door verbetering van interprofessionele paramedische diagnostiek, (thuis)monitoring en behandeling willen we bijdragen aan het bevorderen van het dagelijks functioneren van mensen met één of meerdere chronische aandoeningen. Specifieke doelgroep zijn mensen met lage sociaal economische status (SES) en laaggeletterdheid en/of lage gezondheidsvaardigheden.

We willen ons doel bereiken in een samenhangend programma van projecten en activiteiten waarin we het fysiek, mentaal, cognitief en sociaal functioneren van deze mensen bevorderen door interprofessionele paramedische diagnostiek, continue (thuis)monitoring en behandeling. Binnen interprofessionele samenwerking wordt de patiënt gezien als expert over zijn eigen casus. Vanuit samen beslissen worden integrale doelen en interventies opgesteld. Binnen de integrale doelen werken de betrokken professionals samen met de patiënt en diens sociale netwerk aan de invulling van het zorgproces. De interprofessionele samenwerking wordt ondersteund door technologische tools en een gezamenlijke data-infrastructuur. Thuismonitoring met behulp van technologie (zoals beweegmeters, video, en applicaties op het gebied van bewegen, voeding, spraak/taal, leefstijl) vormt een belangrijk onderdeel van het programma.

Paramedische zorgverleners - waaronder diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten - leveren een belangrijke en unieke bijdrage aan het bevorderen van herstel, het optimaliseren van het fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren en het leren omgaan met beperkingen als gevolg van een ziekte, aandoening, kwetsbaarheid of andere uitdaging in het dagelijks leven. De zorg richt zich daarmee niet op de medische behandeling, maar op het ondersteunen en stimuleren van de persoon (en diens directe sociale netwerk) in voor de persoon relevante participatie in school, werk, gezin, huishouden, sport en vrije tijd. De paramedische zorgverlener is daarbij bij uitstek opgeleid om de zorg af te stemmen op de specifieke mogelijkheden en beperkingen van personen, uitgaande van hun persoonlijke wensen, voorkeuren, waarden, gewoontes en rollen. Binnen de paramedische behandeling is er vaak een sterke focus op gedragsverandering, zelfregie en het ondersteunen van een gezonde leefstijl.