Binnen het PAR-EL consortium startte in mei 2023 het PAREL-S project.

Wat is PAREL-S?

PAREL-S staat voor PARamedische EersteLijns Substitutie. In het PARELS-project willen we paramedici, (netwerk)zorgorganisaties en/of beleidsmedewerkers helpen bij het uitrollen en opschalen van paramedische interventies met substitutie- en preventiepotentieel.

Interventies met substitutiepotentieel?

Onder interventies met substitutiepotentieel verstaan we interventies die ertoe leiden dat zorg uit de tweede lijn in de eerste lijn wordt verleend. Onder interventies met preventiepotentieel verstaan we interventies die zorg in de eerste of tweede lijn kunnen voorkomen.

Waarom is dat belangrijk?

De inzet van eerstelijns paramedische zorg, kan duurdere zorg in de tweede of derde lijn voorkomen of vervangen. Daarnaast is het voor de patiënt prettiger om de zorg dicht bij huis te ontvangen. Voor de inzet en samenwerking van paramedici in de eerste lijn zijn al diverse effectieve interventies beschikbaar.

Hoe gaan we dat doen?

Binnen dit project wordt een handleiding /routekaart ontwikkeld voor het (verder) onderbouwen, opschalen en implementeren van paramedische interventies met substitutie- en preventiepotentieel. Deze routekaart helpt om paramedische interventies met substitutie potentieel te implementeren.

Werkwijze

  1. Opstellen van de vorm en inhoud van de routekaart
  2. Specificeren van de routekaart voor drie interventies
  3. Evalueren van de haalbaarheid en de potentiële impact van toepassing van de routekaart
  4. Aanpassen van de routekaart
  5. Aanbevelingen voor invoering van de routekaart

Het eerste concept van de routekaart wordt getest bij drie interventies met substitutiepotentieel
- fysiotherapie/oefentherapie bij schouderklachten
- ergotherapie bij voor thuiswonende mensen met dementie
- paramedische zorg bij ondervoeding
Binnen alle drie de routekaarten wordt gestreefd naar interprofessionele samenwerking.

We evalueren de routekaart op ervaren gezondheid en tevredenheid van cliënten, kwaliteit van zorg, kosten van zorg en werkplezier van zorgverleners.

Planning

Het project startte in mei 2023, en loopt tot mei 2026.

Achtergrond

Substitutie of preventie van medische zorg in ziekenhuis of verpleeghuis naar (goedkopere) paramedische eerstelijnszorg in de thuissituatie, kan opname voorkomen of opname tijd verkorten. Paramedici leveren een belangrijke bijdrage een het bevorderen van herstel en het leren omgaan met en ziekte of aandoening in het dagelijks leven. Deze zorg richt zich op uitgangspunt op de mogelijkheden van de persoon in de eigen context, en dus niet alleen op de behandeling van de medische diagnose maar juist op functioneren en participeren. Paramedici ondersteunen cliënten daarbij, zodanig dat zij hun eigen regie, autonomie en dagelijks functioneren zolang en goed mogelijk behouden.

Voor meer informatie klik hier.

De projectgroep

Koen Verburg
Postdoc in het Radboudumc, projectleider PAREL-S

 

Carola Döpp
Senior onderzoeker leerstoel ergotherapie Radboudumc & eerstelijns ergotherapeut

 
     

Emmelyne Vasse
Projectleider Kenniscentrum Ondervoeding/Post-doc onderzoeker Lectoraat Voeding, Diëtetiek &Leefstijl Hogeschool Arnhem en Nijmegen / Projectmedewerker Alliantie Voeding in de Zorg/diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

  Martine Sealy
Senior onderzoeker ondervoeding, sarcopenie en fysieke kwetsbaarheid Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing Hanzehogeschool Groningen


 
     
Suzan Mooren
Senior onderzoeker, lectoraat Werkzame factoren in de beweegzorg en coördinator Master Musculoskeletale Revalidatie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  Caroelien Schuurman
Docent-onderzoeker, Lectoraat Relationele Zorg, Haagse Hogeschool


 

 

Overige betrokkenen

Stuurgroep

Prof. dr. Philip van der Wees, hoogleraar Paramedische Wetenschappen Radboudumc.
Anjo Geluk, voorzitter Denktank 60+ Noord en lid van de Raad van Ouderen.
Prof. dr. Maud Graff, hoogleraar Ergotherapie Radboudumc.
Karin Heijblom, senior beleidsmedewerker bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Dr. Harriët Jager-Wittenaar is lector Malnutrition and Healthy Ageing aan de Hanzehogeschool Groningen, gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel en senior onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Prof. dr. Marian de van der Schueren is lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en hoogleraar Diëtetiek aan de Wageningen Universiteit.
Lucelle van de Ven is manager Inhoudelijk Beleid en Kwaliteit bij Ergotherapie Nederland.
Dr. Yvonne van Zaalen, lector Relationele zorg Haagse Hogeschool.
Dr. Erik Bischoff, huisarts en senior onderzoeker op het gebied van astma en COPD bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.
Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD).
Bart Staal, lector Musculoskeletale Revalidatie HAN en senior onderzoeker Radboudumc.
Dr. Henri Kiers, directeur Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Betrokken organisaties

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Ergotherapie Nederland (EN)
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
Paramedisch Platform Nederland (PPN)
Schoudernetwerken Nederland
Schoudercentrum Nijmegen
Stichting Wie beter eet wordt sneller beter
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)

Adviesgroep

Jan-Willem Mulder (Patiëntenfederatie Nederland)
Cees Smit (Platform Patiënt en Voeding)
Cindy Veenhof (Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht
Noralie Krepel (Chronisch Zorgnet)
Margreet de Boer (GGD Drenthe)
Michel van den Bekerom (OLVG, orthopedisch chirurg)
Gijs van den Boogaart (Zorgverzekeraars Nederland)
Harald Miedema (Zorginstituut Nederland)
Jos Vahl (Nederlandse Zorg Autoriteit)
Karin Hekman (Schoudernetwerken Nederland)
Guido Soeren (Schoudercentrum Nijmegen)
Pim Kreutzer (Schoudercentrum Nijmegen)
Ellen van der Heijden (Kenniscentrum Ondervoeding)
Viola Zegers (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)
Esther Tjin (Hogeschool Utrecht, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
Karlijn Sterkenburg (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)


Volg ons op Linked-In