Het project

Het doel van PAR-EL is de maatschappelijke en sociale participatie en zelfmanagementvaardigheden te verbeteren bij mensen met een chronische ziekte, ook bij degenen met een laag SES-niveau. Wij doen dit door kennis en ondersteunende technologie toe te passen die interprofessionele triage, metingen en behandelingen (inclusief continue monitoring) verbeteren, met als doel op participatie en dagelijks functioneren van mensen met chronische aandoeningen te verbeteren.

Zes fieldlabs met teams van 10-15 paramedische gezondheidswerkers en samenwerkende (zorg)professionals worden opgericht voor triage, beoordeling, behandeling en monitoring van een cohort van 1200 mensen met vijf geselecteerde chronische ziekten: beroerte, reumatische aandoeningen, diabetes, COPD / astma, of chronische kanker. Het project zal worden uitgevoerd via vier onderzoekslijnen.

Onderzoekslijn 1 identificeert mechanismen voor optimale interprofessionele samenwerking voor het stimuleren van participatie en zelfmanagementvaardigheden van mensen met chronische ziekten op verschillende SES-niveaus.

Onderzoekslijn 2 bestudeert een interprofessioneel zelfmanagementprogramma (PEaRLS) met ondersteunende technologie om participatieproblemen en zelfmanagementvaardigheden te verbeteren.

Onderzoekslijn 3 zal het gebruik van data-gestuurde gepersonaliseerde eHealth- en monitoringtechnologie voor interprofessionele triage, beoordeling, behandeling en thuismonitoring ontwikkelen en integreren. Er worden diverse methoden gebruikt voor het evalueren van de huidige technologie, het beoordelen van de vereisten van technologie voor gebruik bij mensen met een lage SES en het valideren van nieuwe technologie.

Onderzoekslijn 4 bouwt een prototype van een toegankelijk dataplatform voor het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van data, en het platform zal worden uitgetest in de zes fieldlabs. Concepten van prognostische modellen zullen worden opgezet om maatschappelijke participatie en zelfmanagement te voorspellen.

De interprofessionele samenwerking met gebruik van relevante technologie zal leiden tot belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Eén van de resultaten van het PAR-EL project is het bieden van betere en goedkopere interprofessionele zorg waarmee de participatie van mensen met chronische ziekten van verschillende SES-niveaus verbetert.