Interprofessioneel samenwerken

Zorg- en welzijnsprofessionals moeten adequaat met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden aan burgers binnen onze participatiemaatschappij. Maar interprofessioneel samenwerken gaat niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en alle betrokkenen in het sociale systeem van de cliënt.

Het Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn beschrijft het interprofessioneel samenwerken modelmatig en vanuit een breed perspectief. De uitgave onderscheidt vier kerncompetenties: waarden en ethiek, interprofessionele communicatie, rollen en verantwoordelijkheden en het werken in teams. De auteurs plaatsen deze competenties in het kader van de Nederlandse zorg en welzijnssector en de wet- en regelgeving en laten het belang zien van ethisch bewust en cliëntgericht werken. De uitgave biedt activerende werkvormen en opdrachten die helpen in de ontwikkeling van de gevraagde competenties. Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn is geschreven voor studenten van sociale en zorgopleidingen. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg- en welzijnssector. Auteurs Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman, ISBN 9789046906187.

Interprofessionele communicatie
Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen gezondheidszorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen nauw met elkaar samen te werken. Ook wordt een sterker beroep gedaan op de samenwerkingsvaardigheden met de cliënt en diens sociale netwerk. Efficiënte samenwerking leidt tot betere zorg, minder miscommunicatie en hogere tevredenheid bij alle betrokken professionals. Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn helpt (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals de onderlinge communicatie te verbeteren met alle betrokkenen. Auteurs Yvonne van Zaalen, Marlies Mulderij, Stijn Deckers; ISBN/EAN 9789046968901.

Interprofessionele identiteit
Voor interprofessioneel samenwerken zijn kennis en vaardigheden nodig. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de bereidheid om samen te werken. Het instrument om de interprofessionele identiteit te onderzoeken schetst een beeld van de interprofessionele identiteit van (toekomstig) zorgprofessionals. Dit inzicht kan helpen om diverse specialismen te vergelijken en is een indicatie voor het inrichten van interprofessioneel opleiden. Auteur: Jan-Jaap Reinders.

Team Climate Inventory
Dit is een vragenlijst voor het meten van het teamklimaat. Deze vragenlijst is gebaseerd op een theorie over teamklimaat en bestaat uit een 4-tal dimensies ('Ervaren veiligheid voor participatie', 'Ondersteuning bij innovatie', 'Visie' en 'Taakgerichtheid') en 13 subschalen. IQ healthcare heeft de TCI vertaald en gevalideerd voor de Nederlandse situatie. IQ healthcare kan ondersteuning bieden bij het afnemen van de vragenlijst en een rapport opstellen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.teamclimateinventory.nl